top of page

Algemene gebruiksvoorwaarden - Dogofriends

Laatst bijgewerkt op 21/03/2022

1. Algemene gebruiksvoorwaarden

1.1. Invoering

De Dogofriends-site wordt gepubliceerd door Foxmango SRL. Door deze website te bezoeken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en het bijbehorende privacybeleid. Gebruik deze website niet of registreer u niet als lid totdat u de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zorgvuldig hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

1.2. Juridische mededeling

Editor

De Dogofriends-site wordt uitgegeven door Foxmango SRL. Het hoofdkantoor is gevestigd Vorstlaan 36, 1170 Brussel en het ondernemingsnummer is 0643 915 692.

Neem contact met ons op ?

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0032472650095 of per e-mail op: info@dogofriends.fr

Ons aandelenkapitaal

BVBA met een maatschappelijk kapitaal van € 44.600

Publicatie directeuren

Dhr. Raphaël Cardon en Dhr. Olivier Danhier

In een logica van respect voor de privacy van zijn gebruikers, verbindt het bedrijf Foxmango zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie, uitgevoerd binnen de site www.dogofriends.com, wordt uitgevoerd in overeenstemming met verordening nr. 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze gastheer

OVH

SAS met een kapitaal van € 10.059.500

RCS Lille Métropole 424 761 419 00045

APE-code 6202A

BTW-nummer: FR 22 424 761 419

Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk.

Publicatiedirecteur: Octave KLABA

1.3. Voorwaarden voor registratie op de site www.dogofriends.com

De minimumleeftijd om je te registreren als Dogofriends-lid is 18 jaar.

Wanneer u lid wordt, gaat u akkoord met alle onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy. Bij oneigenlijk gebruik kan uw account worden verwijderd of geweigerd.

Om deel te nemen aan de marketingcampagnes die door Dogofriends worden georganiseerd, moet alle verstrekte informatie (bv. telefoon, e-mail, postadres, enz.) geldig zijn. Anders kan de sollicitatie van de kandidaat worden geannuleerd.

1.4. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

a)      gebruikersnaam en wachtwoord

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de risico's verbonden aan het gebruik van zijn login-ID en wachtwoord.

Het wachtwoord van de Gebruiker moet geheim blijven. In het geval van openbaarmaking van het wachtwoord wijst Foxmango alle verantwoordelijkheid af.

 

b)      Publicatie op de website www.dogofriends.com

Het lid verbindt zich ertoe opmerkingen te maken met respect voor anderen en de wet en aanvaardt dat deze publicaties door Foxmango kunnen worden gemodereerd of geweigerd, zonder enige verantwoordingsplicht.

Door op de site te publiceren, kent de Gebruiker aan de uitgeverij het niet-exclusieve en vrije recht toe om zijn publicatie rechtstreeks of via een gemachtigde derde partij weer te geven, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te verspreiden en te distribueren.

Door op de site te publiceren, neemt de Gebruiker alle inhoud over en garandeert hij Foxmango dat hij de exclusieve auteur is. In het geval van geplagieerde inhoud en een klacht van de oorspronkelijke auteur, is de gebruiker als enige verantwoordelijk en moet hij alle gevolgen dragen.

De auteur verbindt zich er ook toe om geen schade toe te brengen aan derden, noch aan Dogofriends.

Alle publicaties van de Gebruiker die direct of indirect schade tot gevolg hebben, dienen het voorwerp uit te maken van een vergoeding ten behoeve van Dogofriends.

c)      Publicatie gerelateerd aan Dogofriends

Door publicatie op andere platforms of media-inhoud met betrekking tot Dogofriends of wedstrijden of campagnes georganiseerd door Foxmango, verleent de Gebruiker hem het niet-exclusieve en vrije recht om zijn publicatie te vertegenwoordigen, reproduceren, aanpassen, wijzigen, verspreiden en distribueren, rechtstreeks of via een geautoriseerde derde partij.

De Gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik dat hij maakt van de informatie en inhoud aanwezig op de site www.dogofriends.com

Alle publicaties van de Gebruiker die direct of indirect schade tot gevolg hebben, dienen het voorwerp uit te maken van een vergoeding ten behoeve van Dogofriends.

1.5. Verantwoordelijkheid van Foxmango

De site en zijn verschillende diensten kunnen door Foxmango worden onderbroken of opgeschort, in het bijzonder tijdens onderhoud, zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging.

Elke storing van de server of het netwerk kan niet onder de verantwoordelijkheid van Foxmango vallen.

Evenzo kan de site niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of de onvoorziene en onoverkomelijke daad van een derde partij.

De site www.dogofriends.com verbindt zich ertoe alle nodige middelen in te zetten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen.

Voor campagnes waarbij pakketten per post worden ontvangen, ongeacht de inhoud, is Foxmango niet verantwoordelijk voor het verlies of de slechte staat van ontvangst ervan. Aangetekende zendingen die niet zijn opgehaald bij het postkantoor worden niet geretourneerd of terugbetaald.

Voor campagnes waarbij pakketten worden opgehaald bij een partner (winkel, relaispunt, enz.), ongeacht de inhoud, zijn Foxmango en de partner niet verantwoordelijk voor het verlies, de niet-ontvangst of de slechte staat van het pakket. Pakketten die niet zijn opgehaald binnen de aangegeven termijnen tijdens de actie, kunnen niet worden opgehaald. Ze worden niet per post verzonden of terugbetaald.

Als tussenpersoon tussen onze opdrachtgevers en de kandidaten van onze marketingcampagnes zijn wij, evenals onze partners, niet verantwoordelijk voor de geteste producten zelf, qua ervaring, defect, garantie of enige andere directe of indirecte schade die blijven de directe verantwoordelijkheid en inzet van de fabrikant.

1.6. Intellectueel eigendom

De inhoud van de site www.dogofriends.com (logo's, teksten, afbeeldingen, video's, enz.) is auteursrechtelijk beschermd volgens het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

De gebruiker moet de toestemming van Foxmango verkrijgen voor elke reproductie, kopie of publicatie van deze verschillende inhoud.

bottom of page